Περιβαλλοντική εκδήλωση από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης για μαθητές

Περιβαλλοντική εκδήλωση από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης για μαθητές

By : -

Περιβαλλοντική εκδήλωση από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης για μαθητές

Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού  έργου LIFE14 CCM/IT/000905 “FoResMit”:

«Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής»

η Δνση Δασών Ξάνθης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ως εταίρος του έργου

διοργανώνει περιβαλλοντική – εκπαιδευτική εκδήλωση για μαθητές σχολικής ηλικίας

με τίτλο: “Peri urban forest bounds to the sea”

την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019,

στο χώρο των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Αβδήρων Ξάνθης