ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

By : -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. έχει επανειλημμένα προβεί σε πράξεις και ανακοινώσεις που ουδόλως συνάδουν με το ρόλο των δημόσιων λειτουργών …. περισσότερα