«Μετά την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της 16ης/03/2020

«Μετά την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της 16ης/03/2020

By : -

«Μετά την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της 16ης/03/2020

Με το 15264/20-03-20 (εξ. επείγον) έγγραφό μας, σας υπενθυμίζαμε τη δέσμη μέτρων η οποία είχε θεσπιστεί από εμάς για την αντιμετώπιση του κινδύνου του κορωνοϊού και σας ζητούσαμε να μας ενημερώσετε για την ορθή τήρηση αυτών … περισσότερα