Δειγματοληψία κινητής μονάδας Ε.Ο.Δ.Υ. στην Α.Δ.Μ.-Θ.

Δειγματοληψία κινητής μονάδας Ε.Ο.Δ.Υ. στην Α.Δ.Μ.-Θ.

By : -

Δειγματοληψία κινητής μονάδας Ε.Ο.Δ.Υ. στην Α.Δ.Μ.-Θ.

Στην προσπάθεια λήψης μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ., αναλήφθηκε πρωτοβουλία από τον Συντονιστή σε συνεργασία με τις γιατρούς Δημόσιας Υγείας της Α.Δ.Μ.-Θ. προκειμένου κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας να επισκεφτεί τα κτήρια της Α.Δ.Μ.-Θ.  επί των οδών Καθ. Ρωσσίδη και Τ. Οικονομίδη και να διενεργήσει δειγματοληψίες για το νέο κορονωϊό SARS-CoV-2.

Ο Ε.Ο.Δ.Υ. ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα και σήμερα 18.05.2020, πραγματοποιήθηκαν πενήντα (50) δειγματοληψίες για τον νέο κορονωϊό σε υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες των κεντρικών κτηρίων κι εξυπηρετούν κοινό (χορήγηση της Επισημείωσης της Χάγης, Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Γραμματείες κλπ). Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων στην οποία στόχευε η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής, συμβάλαμε, ως Υπηρεσία καθώς οι εργαζόμενοί μας κατοικούν σε διαφορετικές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, στην προσπάθεια που κάνει ο Ε.Ο.Δ.Υ. να λαμβάνει συγκεντρωτικά δείγματα από όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές προκειμένου ο έλεγχος του πληθυσμού να είναι ευρύς.

Ευχαριστώντας τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την άμεση ανταπόκριση, με τη δράση αυτή  δηλώνουμε εκ νέου πως είμαστε διαθέσιμοι να συμβάλλουμε στην εθνική προσπάθεια για την διευκόλυνση διενέργειας μαζικών τεστ, όπου αυτό είναι εφικτό.

O Συντονιστής

Δρ. Ιωάννης Σάββας